Jiří MIKULINEC

Bakalářská práce

Sociocultural aspects of Hunter S. Thompson's Fear and Loathing in Las Vegas

Sociocultural aspects of Hunter S. Thompson's Fear and Loathing in Las Vegas
Abstract:
The thesis deals with the extraordinary figure of American literature - Hunter S. Thompson. His very own and individualistic attitude towards life and the modern world, are thoroughly examined. Throughout the work, the emphasis is placed on the writer's critique of American society and the American dream. This thesis also deals with the style of journalism that Hunter S. Thompson invented, i.e. Gonzo …více
Abstract:
Práce se zabývá mimořádnou postavou americké literatury - spisovatelem Hunter S. Thompsonem. Zkoumán je jeho svérázný postoj k životu a k soudobému žurnalismu. Po celou práci je kladen důraz na spisovatelovu kritiku americké společnosti a amerického snu. Práce se zabývá stylem žurnalismu, který Hunter S. Thompson vynalezl, tzn. Gonzo žurnalismus, a jeho stěžejním dílem Strach a svrab v Las Vegas: Divoká …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Monika Maňáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULINEC, Jiří. Sociocultural aspects of Hunter S. Thompson's Fear and Loathing in Las Vegas. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta