Bc. Adam Jurík

Diplomová práce

Forest 3D Model Reconstruction

Forest 3D Model Reconstruction
Anotace:
Rekonstrukce 3D modelu krajiny má využití ve spousta oborech. Lze například využít při virtuálních simulacích vlivů různých podnětů na krajinu. Informace o krajině se typicky získají za pomocí přeletu letadla se senzory nad zkoumanou krajinou. Ze získaných dat lze určit polohy objektů (např. stromů) a rekonstruovat jejich přibližný 3D model.
Abstract:
Reconstruction of a 3D model of a landscape has an application in many fields. It can be used in virtual simulations of natural processes and their impact on the landscape. The information about a landscape can be acquired by flying an airplane with attached sensors over the inspected area. From acquired data can be calculated positions of objects (e.g. trees). Then their approximate 3D model can be …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Růžena Janoutová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika

Práce na příbuzné téma