Mgr. Bc. Roman Bohovic, Ph.D.

Disertační práce

Časopriestorová dynamika fenológie v Strednej Ázii s využitím metód diaľkového preiskumu Zeme

The Spatial and Temporal Dynamics of Remotely-sensed Vegetation Phenology in Cenral Asia
Abstract:
This work deals with the utilization of satellite data for monitoring vegetation dynamics in Central Asia region. It tests and subsequently applies one of the investigated methods for vegetation monitoring by land surface phenology. The detailed scrutiny and testing of several available methods led to the choice of GIMMS NDVI data from 1981 to 2011, processed with Timesat software, while filtering …více
Abstract:
Dizertačná práca sa zaoberá využitím satelitných dát pre monitoring vegetácie v regióne Strednej Ázie. Testuje a napokon aplikuje jeden z prístupov k sledovaniu vegetácie a jej časopriestorovej dynamiky, tzv. fenológiu zemského povrchu. Výsledkom metodickej časti a testovania je použitie dátovej sady GIMMS NDVI pre obdobie 1981 – 2011, využitie softwaru Timesat, filtrovanie časovej rady NDVI asymetrickou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 11. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lena Halounová, CSc., Mgr. Jan Písek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země