Mgr. Martin Kobert

Rigorózní práce

Veřejná podpora ve výzkumu, vývoji a inovacích

State aid in the category of research, development and innovation
Anotace:
Předmětem této práce je veřejná podpora v kategorii výzkumu, vývoje a inovací jako součásti celého systému práva veřejné podpory. Hlavním cílem je především podat ucelený výklad práva veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje tak, aby mohla být použitelná pro příjemce i poskytovatele k objasnění otázek v této oblasti vznikajících. Za tímto účelem je nejprve proveden rozbor veřejné podpory jako celku …více
Abstract:
The subject of this thesis is the state aid in the category of research, development and innovation as a part of the whole system of the state aid law. The main objective is to provide a comprehensive interpretation of the state aid law in the area of research and development and doing so in a way that it could be used both by the aid beneficiaries and the providers for clarifying the questions arising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2016
  • Oponent: JUDr. Michal Petr, Ph.D., JUDr. Michael Kincl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta