Luděk FEDURCA

Bachelor's thesis

Studie realizace zdroje energie využívají malou vodní turbínu

The Study of power source with water turbine
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce řeší modelový příklad realizace zdroje elektrické energie pomocí malé vodní turbíny. Rozebrány jsou zde především požadavky na elektrická soustrojí. Je zmíněn vhodný vodní motor (turbína), mechanický převod, generátor a řízení soustrojí, včetně použití polovodičového měniče. Výsledkem je požadovaný příkon pro napájení zátěže. Práce je zaměřena na ostrovní provoz 230V/50Hz …viac
Abstract:
The presented thesis addresses the model example of realization of the power source energy using small water turbine. It analyses primarily requirements of the whole electric system. Suitable water engine (turbine), mechanical transmission, generator and control sets, including the use of a semiconductor inverter are described. Aim of the thesis is to design off-grid 230V 50Hz power source.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Martin Pittermann, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FEDURCA, Luděk. Studie realizace zdroje energie využívají malou vodní turbínu. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / odbor:
Applied Electrical Engineering / Applied Electrical Engineering

Práce na příbuzné téma