Mgr. Markéta Rožnovská

Bachelor's thesis

Nebezpečí šikany u žáků se sluchovým postižením v období pubescence

Risk of bullying among pupils with hearing disability in pubescence
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou šikany u žáků se sluchovým postižením v období pubescence. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část je složena ze dvou kapitol. První kapitola se zabývá problematikou sluchového postižení a základními pojmy z oblasti sluchového postižení, dále komunikací, žákem v integraci a obdobím pubescence. Druhá kapitola se zabývá problematikou …more
Abstract:
This bachelor work is focused on problems of bullying students with hearing disability in the age of puberty. Work is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part has two chapters. First chapter is focused on hearing disability problem, basic terms in area of hearing disability, then communication, student in integration and on the age of puberty. Second chapter deals problems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta