Mgr. Pavla Vedrová

Bachelor's thesis

Úloha auxinu a cytokininu v organogenezi Arabidopsis thaliana

The role of auxin and cytokinin in the organogenesis in Arabidopsis thaliana
Abstract:
Rostliny na rozdíl od živočichů mají schopnost regenerace. Stonkový apikální meristém obsahuje malou populaci kmenových buněk, které se neustále obnovují a zároveň poskytují prekurzory buněk pro stavbu dalších tkání a orgánů. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis transkripčních faktorů a mezibuněčných signálů, které koordinují obnovu, růst a diferenciaci buněk ve stonkovém apikálním meristému …more
Abstract:
Plants, unlike animals have the ability to regenerate. The shoot apical meristem contains small population of stem cells that are constantly renewed while providing precursor cells to build all other plant tissues and organs. This bachelor‘s thesis is focused on the description of transcription factors and intercelullar signals that coordinate cell renewal, growth and differentiation in the shoot apical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta