Jana Bednárová

Bakalářská práce

Reklama a jej význam pre socializáciu človeka v spoločnosti

Advertising and it is importace to the socialization of man in society
Abstract:
BEDNÁROVÁ, Jane: Advertising and its importance for the socialization of human beings in society. (Bachelor thesis). Bank institut Prague high school, foreign high school in Banská Bystrica. Department of law and social sciences. The head of the work: doc. PhDr. Andrej Sičák, PhD. Year: 2012. Number of pages: 50 Bachelor's work deals with advertising as one of the components of the communications mix …více
Abstract:
BEDNÁROVÁ, Jana: Reklama a jej význam pre socializáciu človeka v spoločnosti. (Bakalárska práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci práce: doc. PhDr. Andrej Sičák, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 50 Bakalárska práca sa zaoberá reklamou ako jednou zo súčastí komunikačného mixu. Poukazuje na význam reklamy pre …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrej Sičák, PhD.
  • Oponent: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře