Bc. Karolína Bencová

Diplomová práce

Klasická česká literatura 19. století v recepci dnešních pubescentů

Classical Czech 19th century literature in reception of contemporary teenagers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá čtenářskou recepcí klasické české literatury 19. století žáky na druhém stupni základní školy a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Práce obsahuje teoretické pozadí kvantitativního výzkumu zahrnující popis života a díla Boženy Němcové, Aloise Jiráska a Jana Nerudy, každodenního života v 19. století a vybraných jazykových jevů. Praktická část práce zahrnuje analýzu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with readers’ reception of classic 19th century Czech literature by pupils of lower secondary school and corresponding grades of multi-year grammar school. The thesis contains theoretical background of quantitative research, including the description of Božena Němcová´s, Alois Jirásek´s and Jan Neruda´s life and works, everyday life in 19th century and chosen language features …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ester Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta