Bc. Kateřina Sadílková

Bakalářská práce

Prezentace objektu Michalova statku a návrh edukačního programu pro předškolní děti

Presentation of the object Michaluv statek and draft educational program for preschool children
Anotace:
Hlavní myšlenkou této práce je analyzovat potenciál objektu lidové architektury Michalova statku sídlícího v kraji Vysočina. Cílem bylo nastínit Michalův statek jako komunitní centrum, pozvednout povědomí o jeho existenci, ale i podat návrhy pro cílené zapojení určitých členů společnosti do jeho dění. Součástí bylo uvést do problematiky komunitních institucí a participování návštěvníků na jejich chodu …více
Abstract:
The main idea of this work is to analyze the potential of the object of folk architecture in the Michalův Statek settled in region Vysočina and to tell about its existence. It’s object is to introduce community institution and participating of visitors and to show elaborated educational programme for preschool children. The thesis contains list and description of numerous suggestions of programmes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavla Vykoupilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta