Bc. Kateřina Sadílková

Bachelor's thesis

Prezentace objektu Michalova statku a návrh edukačního programu pro předškolní děti

Presentation of the object Michaluv statek and draft educational program for preschool children
Abstract:
Hlavní myšlenkou této práce je analyzovat potenciál objektu lidové architektury Michalova statku sídlícího v kraji Vysočina. Cílem bylo nastínit Michalův statek jako komunitní centrum, pozvednout povědomí o jeho existenci, ale i podat návrhy pro cílené zapojení určitých členů společnosti do jeho dění. Součástí bylo uvést do problematiky komunitních institucí a participování návštěvníků na jejich chodu …more
Abstract:
The main idea of this work is to analyze the potential of the object of folk architecture in the Michalův Statek settled in region Vysočina and to tell about its existence. It’s object is to introduce community institution and participating of visitors and to show elaborated educational programme for preschool children. The thesis contains list and description of numerous suggestions of programmes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Reader: Mgr. Pavla Vykoupilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta