Bc. Jiří Křupala

Master's thesis

Informální učení na pracovišti

Informal learning in the workplace
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl představit pohled zaměstnanců vybrané organizace na jejich informální učení na pracovišti. Konkrétně pojmenovat obsahy, stimuly a způsoby učení a tato zjištění následně zasadit do kontextu organizačního klimatu a kultury spolu s dalšími faktory ovlivňujícími informální učení na pracovišti. V teoretické části práce jsou vysvětleny důležité pojmy vztažené k tématu a představeny …more
Abstract:
Diploma thesis aims at introducing the perspective of chosen company’s employees on informal learning in the workplace. Specifically to name the subjects, stimuli and ways of learning and to put those findings into a context of organizational climate and culture together with other factors influencing informal learning in the workplace. The theoretical part explains terminology and presents key theories …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta