Bc. Jiří Křupala

Diplomová práce

Informální učení na pracovišti

Informal learning in the workplace
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl představit pohled zaměstnanců vybrané organizace na jejich informální učení na pracovišti. Konkrétně pojmenovat obsahy, stimuly a způsoby učení a tato zjištění následně zasadit do kontextu organizačního klimatu a kultury spolu s dalšími faktory ovlivňujícími informální učení na pracovišti. V teoretické části práce jsou vysvětleny důležité pojmy vztažené k tématu a představeny …více
Abstract:
Diploma thesis aims at introducing the perspective of chosen company’s employees on informal learning in the workplace. Specifically to name the subjects, stimuli and ways of learning and to put those findings into a context of organizational climate and culture together with other factors influencing informal learning in the workplace. The theoretical part explains terminology and presents key theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta