Vladimíra Emma Hanková

Bachelor's thesis

Pedagogické působení lektora a rizika a dilemata spojená s výkonem profese v multikulturním prostředí

Pedagogical work of the lecturer and risks and dilemmas associated with the performace of the profession in a multicultural environment
Abstract:
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a věnuje se pedagogické profesi a rizikům a dilematům, se kterými se lektor při výuce studentů cizinců setkává v tomto multikulturním prostředí. Teoretická část se věnuje osobnosti lektora a jeho kompetencím. Poté se zaměřuje na samotnou pedagogickou činnost lektora a následně problémům a rizikovým aspektům jeho práce, přičemž se práce věnuje i jednomu …more
Abstract:
The bachelor´s thesis explorer pedagogical profession and has a theoretical-empirical charakter. It discusses risks and dilemmas that the lecturer encounters in the teaching of foreign students in this multicultural environment. The theoretical part deals with the personality of the lecturer and his/her competencies. Autor focuses on the pedagogical activity of the lecturer and consequently on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College