Theses 

Plyn jako faktor ovlivňující vnější vztahy EU – Bc. Petr Lupač

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Bc. Petr Lupač

Diplomová práce

Plyn jako faktor ovlivňující vnější vztahy EU

Gas as Influential Factor on External Relations of the EU

Anotace: Diplomová práce „Plyn jako faktor ovlivňující vnější vztahy EU“ se zabývá současným stavem a vývojem energetické politiky EU, specifiky, které v ní představuje problematika zemního plynu, a způsobem, jakým se energetická politika zemního plynu promítá do vnějších vztahů Společenství (aktivity směřující k zajištění alternativních dodávek plynu jak z Ruska, tak jiných zemí). Autor vychází z hypotézy, že ačkoliv se EU oficiálně snaží omezit svou závislost na zemním plynu z Ruska, ve střednědobém horizontu k realizaci tohoto kroku nedojde. Autor v práci nejprve podává teoretický úvod, ve kterém se zabývá současným stavem energetické politiky EU s důrazem na zemní plyn, poté představuje existující i plánované způsoby zajištění dodávek zemního plynu. Cílem teoretické části je identifikovat silné a slabé stránky současného stavu a představit možné směry dalšího vývoje problematiky.

Abstract: Diploma thesis „Gas as Influential Factor on External Relations of the EU“ deals with the contemporary state of the energy policy of the EU and its development, specifics connected with the natural gas, and the way the natural gas energy policy affects external relations of the EU. The main goal is to verify the hypothesis that although the EU is trying to lover the dependence on the Russian natural gas, in the middle-term period this project will not be finished. Author introduces in the theoretical part the recent state of EU natural gas energy policy and shows the ways, how is EU trying to solve its natural gas dependence. The ascertainments are applied in the analytical part, as well as predictions about possible future development in this area.

Klíčová slova: Evropská unie, energetická bezpečnost, zemní plyn, plynovod Nabucco, LNG European union, energy security, natural gas, Nabucco pipeline, LNG

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz