Bahate Maidiya

Bakalářská práce

Financial Analysis of the Selected Company

Financial Analysis of the Selected Company
Anotace:
he goal of this thesis is analyze financial health of Urban Construction from 2009 to 2013. And we focus on financial analysis to analyze the Urban Construction Company in recent 5 years. The recent 5 year in this thesis is from 2009 to 2013. And this thesis use two methods by common-size analysis and financial ratio analysis from 2009 to 2013. This thesis is divided by 5 chapters. First chapter is …více
Abstract:
The goal of this thesis is analyze financial health of Urban Construction from 2009 to 2013. And we focus on financial analysis to analyze the Urban Construction Company in recent 5 years. The recent 5 year in this thesis is from 2009 to 2013. And this thesis use two methods by common-size analysis and financial ratio analysis from 2009 to 2013. This thesis is divided by 5 chapters. First chapter is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Kateřina Zelinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava