Theses 

Hospodářská soutěž a korupce – Ing. Lenka Otoupalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lenka Otoupalová

Bakalářská práce

Hospodářská soutěž a korupce

Economic competition and corruption

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospodářské soutěže a korupce. V teoretické části se zabývám právní úpravou hospodářské soutěže, nekalé soutěže, veřejných zakázek a korupce. V praktické části se věnuji analýze konkrétní veřejné zakázky. Hlavním záměrem této práce je poukázání na problematiku zadávání veřejných zakázek a spolu s nimi spojenou korupci.

Abstract: The thesis focuses on the issue of competition and corruption. The theoretical section deals with legal regulations on competition, unfair competition, public contracts and corruption. The application section concerns an analysis of a particular public contract. The main aim of this thesis is to point to the issue of public contracts and related corruption issues.

Klíčová slova: Hospodářská soutěž, obchodní zákoník, nekalá soutěž, veřejné zakázky, zákon o veřejných zakázkách, korupce, úplatkářství, Competition, Civil Code, unfair competition, public contracts, Public Procurement Act, corruption, bribery

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:03, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz