Bc. Veronika Demelová

Diplomová práce

Utváření identity v rámci spirituálního milieu: Případová studie konkrétní "magicko-pohanské" skupiny

Identity Formation within the Spiritual Milieu: Case Study of a Specific "Magic-Pagan" Group
Anotace:
Tato práce je zaměřena na současnou formu spirituality, která bývá označována jako detradicionalizovaná. Cílem práce je popsat mechanismy, které přispívají k utváření identity zkoumané skupiny i jejích jednotlivých participantů v rámci tzv. spirituálního milieu, a jakou roli v utváření individuální i kolektivní identity hraje spirituální praxe skupiny. V první části práce autorka definuje pojmy, se …více
Abstract:
This work is focused on contemporary spirituality that is often being referred to as “detraditionalized”. Its goal is to describe the mechanisms of how the identity of the researched group as well as its participants is being formed in the framework of so called spiritual milieu, and to find out what part in the formation of both individual and collective individuality plays the spiritual practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta