Pavlína MAREŠOVÁ

Bakalářská práce

Vzdělávání žáků-cizinců na vybraných základních školách

Education of foreign pupils at selected elementary schools
Anotace:
Téma bakalářské práce je věnováno problematice vzdělávání žáků-cizinců na základních školách. Teoretická část práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se věnujeme češtině jako jazyku mateřskému, cizímu i druhému. Druhá kapitola obsahuje charakteris-tické rysy žáka s odlišným mateřským jazykem, legislativu vztahující se ke zvolené pro-blematice, průběh vzdělávání a způsob začleňování těchto …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with issues related to primary school education of pupils from abroad. The theoretical part has been divided into five chapters. Chapter I addresses the Czech language in the roles of a mother tongue, a foreign language and a second lan-guage. Chapter II discusses characteristic traits of a pupil speaking a different mother tongue, the legislation relating to the issue, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠOVÁ, Pavlína. Vzdělávání žáků-cizinců na vybraných základních školách. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence