BcA. Hana Novotná

Bakalářská práce

Hudba v židovské kultuře na přelomu 19. a 20. století ve východní Evropě

Music in Jewish culture in the turn of 19th and 20th century in Eastern Europe
Anotace:
Bakalářská práce „Hudba v židovské kultuře na přelomu 19. a 20. století ve východní Evropě” pojednává o hudbě v carském Rusku. Zabývá se okrajově židovskou písní a s ní spojenými autory, počátkem systematického sbírání židovských lidových písní, Společností pro židovskou lidovou hudbu, jejími členy a přínosem a osobností Josepha Achrona. V analytické části jsou uvedeny rozbory několika Achronových …více
Abstract:
Bachelor thesis „Music in Jewish culture in the turn of 19th and 20th century in Eastern Europe” deals with music in Jewish communities in Russia. It deals with Jewish song and its associated authors, the beginning of the systematic collection of Jewish folk songs, the Society for Jewish Folk Music, its members and the contribution and personality of Joseph Achron. In the analytical section are presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Wolfgang Spitzbardt
  • Oponent: prof. ArtD. Peter Michalica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/ll0sa/