Bc. Veronika Špundová

Bakalářská práce

Role hudby a zvuku v multimediálním díle Petra Nikla

The Role of Music and Sound in The Artwork of Petr Nikl
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o mnohostranném umělci Petru Niklovi a zejména pak o jeho hudební tvorbě, která se projevuje jednak v rámci koncertních vystoupení s uskupeními jako jsou Lakomé Barky či Sváteční Pop, dále pak řadou hudebních nahrávek, zvukových nahrávek k autorským knihám, hudebních doprovodů k výstavám či množstvím divadelních představení a performancí, ve kterých má hudební výstup velmi …více
Abstract:
This final bachelor thesis deals with the versatility of Petr Nikl’s artwork and especially his music work, which is showcased within concert performances with groups like Lakomé Barky or The Festive Pop, as well as number of music records, sound records for Nikl’s books, music accompaniments to exhibitions, plays or performances, in which the music output plays very important role. Music or sound …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta