Bc. Jan Šulík

Diplomová práce

Marketingový výzkum uvedení nového výrobku na trh pro potřeby handicapovaných osob.

Marketing research of new product on the market for the needs of disabled people.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou handicapovaných osob. Konkrétně pohybově handicapovanými osobami, které potřebují ke svému životu kompenzační pomůcky. V práci budou zkoumány současné kompenzační pomůcky a zároveň bude poukázáno na rostoucí počet handicapovaných osob, díky vlivu stárnutí populace. V závěru práce bude navržena nová kompenzační pomůcka pro pohybově handicapované, kteří zároveň …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of disabled persons. Specifically, physically handicapped people, they need to live their mobility aids. The work will be examined current compensatory aid and also will be made to the increasing number of disabled people, thanks to the impact of an aging population. In conclusion, the proposed new aids for the physically handicapped, who also has a dog. Following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Oponent: Petr Besta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.