Bc. Tereza Frgalová

Diplomová práce

Překlad a Analýza Hry Divadla Járy Cimrmana Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Translation and Analysis of the Play Dlouhý, Široký a Krátkozraký by the theater of Jára Cimrman
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá překladem a analýzou hry divadla Járy Cimrmana „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“. Práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly: úvod, praktická část, teoretická část a závěr. Úvodní kapitola se zabývá umělci a historií divadla. Praktická část se skládá z překladu vystoupení, včetně úvodního semináře. Teoretická část obsahuje analýzu překladu a zahrnuje příklady s komentáři …více
Abstract:
This diploma thesis consists of translation and analysis of the play named “Long, Short and Shortsight” by the theater of Jára Cimrman. The thesis is divided into four main chapters: introduction, the practical part, the theoretical part and the conclusion. The introduction focuses on the artists and the history of the theater. The practical chapter contains the translation of the play, including the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta