Petr Pytelka

Bakalářská práce

Uložení hierarchických dat a nestrukturovaných dat s využitím Java Content Repository

Storing hierarchical and unstructured data with Java Content Repository
Anotace:
Práce podává přehled možností uložení hierarchických a nestrukturovaných dat, které poskytují standardy JSR-170 a JSR-283 - "Content Repository for Java". Východiskem práce je v první části teorie grafů, na jejímž základě autor definuje termín hierarchických dat. Zde jsou také ukázány další metody ukládání dat od souborových systémů, databázových systémů až po systémy správy dokumentů. Popis standardu …více
Abstract:
This paper discusses the possibilities of storing hierarchical and unstructured data using standards JSR-170 and JSR-283 - "Content Repository for Java". Background of this paper is the graph theory. A definition of hierarchical data that is based on this theory is presented in the paper. Other methods of storing data such as the file-system, the database systems and the content management systems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jiří Feuerlicht

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24137

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika