Pierre Selmke

Disertační práce

Auswirkungen einer Einführung von Smart Metering auf die Unternehmensführung mittelgroßer Energieversorgungsunternehmen

Důsledky zavedení inteligentního měření (Smart metering) na podnikové řízení středně velkých dodavatelů energií
Anotace:
Zvyšování efektivity (konečného) využití energie a z toho vyplývající úsporu energie vyžaduje v Evropské unii (EU) zákon. To mění zásadně energetické hospodářství EU. Odpovídající směrnice 2006/32/ES vyžaduje úpravu odečtu energií a, pokud je to technicky proveditelné a finančně opodstatněné, také zavedení nových měřících technologií (= Smart Meter). Tyto požadavky jsou v jednotlivých zemích EU implementovány …více
Abstract:
In the European Union (EU), increasing final energy efficiency, so as to save energy, has become mandatory. This obligation will fundamentally alter the EU energy sector. The relevant EU directive, 2006/32/EG, requires that adjustments be made to energy billing and, where technically feasible, that new metering technologies (i.e. smart metering) be introduced. Individual EU countries are implementing …více
Abstract:
Effizienzsteigerungen der (End-)Energienutzung und Energieeinsparungen sind in der Europäischen Union (EU) vorgeschrieben. Dies wird die Energiewirtschaft der EU grund- legend ändern. In der verantwortlichen Richtlinie 2006/32/EG werden Anpassungen der Energieabrechnungen und, soweit technisch machbar und finanziell vertretbar, auch die Einführung neuer Zählertechnologien (= Smart Meter) gefordert …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Jan Heřman
  • Oponent: Inka Neumaierová, Peter Markovič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52805

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management