Eva PIKOLONOVÁ

Bakalářská práce

Vizuální kampaň na propagaci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Visual campaign to promote the University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je vytvoření propagační kampaně pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Abstract:
The aim of my thesis is to create a promotional campaign at the University of Jana Evangelisty Purkyně in Ústí nad Labem.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak.malíř Karel Míšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIKOLONOVÁ, Eva. Vizuální kampaň na propagaci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu