Eva PIKOLONOVÁ

Bachelor's thesis

Vizuální kampaň na propagaci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Visual campaign to promote the University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je vytvoření propagační kampaně pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Abstract:
The aim of my thesis is to create a promotional campaign at the University of Jana Evangelisty Purkyně in Ústí nad Labem.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. ak.malíř Karel Míšek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PIKOLONOVÁ, Eva. Vizuální kampaň na propagaci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu