Tereza Hajná

Bakalářská práce

Analýza elektronické preskripce v České republice a návrh pro zlepšení eReceptu z pohledu lékaře a pacienta

Analysis of electronic prescription in the Czech Republic and a proposal for improving eRecept from the point of view of a doctor and a patient
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze elektronické preskripce v České republice z pohledu lékaře a pacienta a návrhu řešení pro zlepšení fungování systému eRecept. Hlavním cílem této práce jsou návrhy řešení, které ulehčí lékařům a pacientům práci s eReceptem. K dosažení tohoto cíle byl použit kvantitativní výzkum formou dotazníků, a to jak pro lékaře, tak pro pacienty. Na základě sesbíraných a zpracovaných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of electronic prescription in the Czech Republic from the perspective of physicians and patients and the design of solutions to improve the functioning of the eRecept system. The main goal of this work is to propose solutions that will improve the work with eRecept for physicians and patients. To achieve this goal, quantitative research in the form of questionnaires …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Martin Potančok
  • Oponent: Michal Doležel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80158