Bc. Jiří GRÜNER

Diplomová práce

Využití DUM ve výuce hudební výchovy na základní škole

Using DUM in teaching music education at elementary school
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na projekt EU Peníze školám, jeho realizaci a uskutečnění na základních školách po celé České republice. Práce je rozdělena do příslušných kapitol, které nastiňují nejrůznější záležitosti týkající se tohoto projektu, jako je například financování, archivace důležitých dokumentů a tvorba DUMů digitálních učebních materiálů.
Abstract:
Proposed thesis focuses on project EU Money for schools, its realisation and implementation at elementary school in the whole Czech republic. The work is divided into relevant chapters that outline various matters concerning this project, as for financing, archiving of important documents an making DTMs digital teaching materials.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRÜNER, Jiří. Využití DUM ve výuce hudební výchovy na základní škole. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. HV SB pro SŠ navazující