Bc. Lucie URBANOVÁ

Diplomová práce

Dopad výstavby vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem - Praha na dopravní preference cestujících

Impact of the construction of the high-speed railway line Ústí nad Labem - Prague on traffic preferences of passengers
Anotace:
Tato práce je zaměřena na potenciální dopad výstavby vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem - Praha na dopravní preference cestujících na této trase. Cílem práce bylo analyzovat zjištěné preference a k dosažení tohoto cíle bylo využito dotazníkové šetření, v jehož rámci bylo realizováno 220 face to face rozhovorů na základě dotazníků s respondenty ve vlacích a automobilech na studované trase. Dotazníkové …více
Abstract:
This thesis is focused on the potential impact of the construction of the high-speed railway Ústí nad Labem - Prague on traffic preferences of passengers on this route. The aim of the thesis is to analyze traffic preferences of passengers and to achieve this aim was used a questionnaire survey with 220 face to face interviews with respondents in trains and cars on the analyzed route. The questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBANOVÁ, Lucie. Dopad výstavby vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem - Praha na dopravní preference cestujících. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta