Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D.

Disertační práce

Funkční genomika modelových rostlin rodu Silene

Functional genomics of model plants in the genus Silene
Anotace:
Rostliny rodu Silene jsou klasickými modelovými organismy, které svého času používali k řešení biologických otázek také Charles Darwin nebo Johann Gregor Mendel. Druhy rodu Silene jsou používány ke studiu různorodých biologických témat jako je např. evoluce dvoudomosti a pohlavních chromozomů, pohlavní dimorfismus, epigenetická regulace transponovatelných elementů, sexuálně přenosné choroby, biologie …více
Abstract:
Genus Silene comprises several classical model organisms, which have been used to address biological questions by Charles Darwin and Johann Gregor Mendel. Species from the genus Silene are employed to study various biological topics such as evolution of dioecy and sex chromosomes, sexual dimorfism, epigenetic regulation of transposable elements, sexually transmitted diseases, invasive species biology …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika