Karel DOBIÁŠ

Bakalářská práce

Listiny olomouckých biskupů v době vlády Václava IV. - listiny Mikuláše z Riesenburgu

Charters of the bishops of Olomouc during the reign of Vaclav IV. - chartres of Nicolaus of Riesenburg
Anotace:
Cílem této práce je podat obecný přehled listinné produkce olomouckého biskupa Mikuláše z Riesenburgu (1388?1397), a to především z jejího obsahového hlediska. V první kap. se věnuji dochování listin olomouckých biskupů v době vlády českého a římského krále Václava IV. Druhá kap. podává základní biografické údaje biskupa Mikuláše. Třetí kap. je věnována typům listin. Ty primárně dělím na listiny světské …více
Abstract:
The main goal of this thesis lies in presenting a general overview of Nicolaus of Riesenburg Bishop of Olomouc (1388?1397) charters production, mostly from their contents viewpoint. Chapter 1 is dedicated to the preservation of charters written by Bishops of Olomouc throughout the rule of Czech and Roman king Vaclav IV. Chapter 2 illustrates bishop Nicolaus?s basic biographical details. Chapter 3 deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2014
Zveřejnit od: 14. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Richard Psík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBIÁŠ, Karel. Listiny olomouckých biskupů v době vlády Václava IV. - listiny Mikuláše z Riesenburgu. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 7. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura - Latinský jazyk a kultura