Veronika Fleischmannová

Bakalářská práce

Bezpečnostní strategie EU v procesu globalizace

The security strategy of the EU in the globalization process
Anotace:
Práce se zabývá analýzou bezpečnostní strategie Evropské unie. Cílem práce je popsat a zhodnotit na základě rozšířeného pojetí bezpečnosti do jaké míry tato strategie reflektuje globalizující se bezpečnostní dimenzi.
Abstract:
This work analyses the security strategy of the European Union. The aim of this work is to describe and evaluate on the basis of the expanded concept of security how this strategy reflects the globalizing security dimension.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Martin Rolenc
  • Oponent: Tomáš Rohrbacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32949