Bc. Lýdia Šventová

Master's thesis

Firemná kultúra nadnárodnej společnosti

Corporate identity of multinational company
Abstract:
Understanding of the culture is a vital for a global success of the company. Culture, whether corporate or national influences the basic management practices of multinational companies. This diploma thesis deals with the pitfalls of a corporate culture in the multinational companies. It focuses on the intercultural communication as a basis of all management processes of the global concern. Empirical …more
Abstract:
Pochopenie kultúry je vitálnym predpokladom globálneho úspechu spoločnosti. Kultúra, či už firemná alebo národná, ovlyvňujú postupy riadenia multinárodných spoločností. Diplomová práca sa zaoberá fenoménom diverzity a jej vzťahom k firemnej kultúre nadnárodnej spoločnosti. Teória sa zameriava na interkulturálnu komunikáciu, ako základ riadiacich procesov globálneho koncernu. Praktická časť analyzuje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní