Bc. Kamila Špůrová

Bakalářská práce

Finanční analýza společnosti New World Resources před a po prvotní veřejné nabídce akcií

Financial analysis of the company NWR before and after IPO
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Finanční analýza společnosti New World Resources před a po prvotní veřejné nabídce akcií" je analýza finančního zdraví této společnosti před prvotní veřejnou nabídkou akcií a v krátkodobém a střednědobém horizontu po prvotní veřejné nabídce akcií. Součástí práce je také zachycení struktury prvotní veřejné nabídky akcií společnosti.
Abstract:
The goal of the submitted thesis: "Financial Analysis of the Company New World Resources before and after IPO" is to analyze the financial health of this company before IPO and in a short-term and medium-term horizon after IPO. Capturing the structure of IPO of this company is also a part of the submitted thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Tomáš Urbanovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo