Bc. Daniel Černý

Bakalářská práce

Politická satira ve volební kampani: případová studie The Daily Show a prezidentských voleb v USA 2016

The Role of Political Satire in the Electoral Campaigns: A Case Study of The Daily Show and Presidential Elections in the U.S. 2016
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá obsahovou analýzou zpravodajsko-politicko-satirického pořadu The Daily Show v kontextu prezidentských voleb v USA v roce 2016. V rámci výzkumu se přitom využívá konceptu infotainmentu jako spojení informace a zábavy do jednoho formátu.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on content analysis of news-political-satirical programme The Daily Show in the context of the U.S. presidential election 2016. The concept of infotainmnet as a combination of information and entertainmnet is used for the purposes of this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Smolková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií