Bc. Vitalia Hin

Bakalářská práce

The role of the educational system – can education change society?

The role of the educational system – can education change society?
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi vzdělávacím systémem a společností. Výzkumná otázka zní, zdali má vzdělávací systém schopnost vyvolávat změny ve společnosti. Anebo zda může jen odrážet ony změny, které nastávají mimo instituci. Cílem práce je pomocí odpovědí na otázku vytvořit teoretický rámec, složen z odlišných sociologických perspektiv, pro následující výzkum. Hlavní sociologové, vystupující …více
Abstract:
The thesis concerns the relationship between the educational system and society. The research question is whether the educational system has the ability to provoke changes in society or whether it can only reflect changes that occur outside the institution. The aim of the work is to create a theoretical framework for further research on educational issues while answering the question from different …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Drdová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií