Bc. Kateřina Strnadová

Diplomová práce

Integrace výtvarné výchovy a anglického jazyka (CLIL - obsahově a jazykově integrovaná výuka)

Integration of art and language education (CLIL - content and language integrated learning)
Anotace:
Práce se zabývá metodou CLIL a její konkrétní realizací na předmětech výtvarná výchova a anglický jazyk. Teoretická část shrnuje charakteristiku metody a hlouběji rozebírá možnosti propojení obou předmětů. Praktická část představuje deset originálních programů pro integrovanou výuku výtvarné výchovy a anglického jazyka. Programy byly uvedeny do praxe na základní škole v Belgii v rámci programu Comenius …více
Abstract:
The thesis deals with a method of CLIL (content and language integrated learning) and realisation of this method in art and English lessons. The theoretical part explores the characteristics of the method and focuses on possibilities of specific integration of art and English. The practical part proposes ten original models of art and English integrated lessons. These models were verified during the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta