Bc. Martin STUDENÝ

Diplomová práce

Elektrická odporová tomografie recentního sesuvu v oblasti Kráľovianskeho meandru (Malá Fatra)

Electrical resistivity tomography of recent landslide in the Kráľoviany meander (Malá Fatra Mts.)
Abstract:
The aim of this study was to perform a measurement of electrical resistivity tomography (ERT) for rockslide in the cadastral territory of Kraľovany. The rockslide is really huge in Slovakian perspective because occupies a total area of 97,000 m2 and a volume of material is approximately 2,000,000 m3. In this rockslide we measured 5 ERT profiles with a total length of almost 1 000 m. The measurement …více
Abstract:
Úlohou tejto práce bolo vykonať meranie elektrickou odporovou tomografiou (ERT) na skalnom zosuve v katastrálnom území obce Kraľovany. Tento zosuv je na slovenské pomery naozaj mohutný, pretože zaberá celkovú plochu 97 000 m2 a objem zosunutej hmoty je až 2 000 000 m3. Na tomto zosuve sme namerali 5 profilov ERT v celkovej dĺžke takmer 1 000 m. Výsledky merania boli upravené v programe RES2DInv a následné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUDENÝ, Martin. Elektrická odporová tomografie recentního sesuvu v oblasti Kráľovianskeho meandru (Malá Fatra). Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Fyzická geografie a geoekologie