Ester KAJZAROVÁ

Diplomová práce

Komunikační kompetence žáků na 1. stupni základních škol na Těšínsku

Communicative competence of the elementary school pupils in the region of Český Těšín
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikačními kompetencemi žáků 5. tříd na Těšínsku. Cíleně se zaměřuje na zástupce dvou skupin místních obyvatel, jejichž společným rysem je dorozumívání se těšínským nářečím. V úvodu teoretické části je přiblíženo Těšínsko z historického a geografického pohledu, dále je podrobněji popsaná jazyková situace dané oblasti. Další kapitola vymezuje pojmy související s komunikačními …více
Abstract:
The master thesis deals with comunnicative comptences of the elementary school pupils of the 5th grades in the region of Těšínsko. It focuses on representatives of two groups of local inhabitants whose common characteristic is comunication in the local dialect. The begining of the theoretical part is devoted to historical and geografical aspects of Těšínsko region and followed by the characterization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAJZAROVÁ, Ester. Komunikační kompetence žáků na 1. stupni základních škol na Těšínsku. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta