Bc. Andrea Báčová

Master's thesis

Strategický plán rozvoje kulturních aktivit města Olešnice pro rok 2018

Strategy for the development of culture activities in Olesnice for year 2018
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření strategického plánu rozvoje kulturních aktivit města Olešnice pro rok 2018. Při plánování rozvojových aktivit je kladen důraz také na nové akce spojené s oslavou stého výročí založení první československé republiky. Nejdříve bude čtenář seznámen s oblastmi týkající se života ve městě Olešnice a také jeho kulturním prostředím. Důraz bude kladen zejména na historické …more
Abstract:
The master thesis focuses on the development of a strategic plan for the development of cultural activities of the town of Olešnice for the year 2018. In the planning of development activities, emphasis is also put on new events connected with the celebration of the centennial anniversary of the founding of the first Czechoslovak Republic. First, the reader will be acquainted with the areas related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Špaček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta