Bc. Andrea Báčová

Diplomová práce

Strategický plán rozvoje kulturních aktivit města Olešnice pro rok 2018

Strategy for the development of culture activities in Olesnice for year 2018
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření strategického plánu rozvoje kulturních aktivit města Olešnice pro rok 2018. Při plánování rozvojových aktivit je kladen důraz také na nové akce spojené s oslavou stého výročí založení první československé republiky. Nejdříve bude čtenář seznámen s oblastmi týkající se života ve městě Olešnice a také jeho kulturním prostředím. Důraz bude kladen zejména na historické …více
Abstract:
The master thesis focuses on the development of a strategic plan for the development of cultural activities of the town of Olešnice for the year 2018. In the planning of development activities, emphasis is also put on new events connected with the celebration of the centennial anniversary of the founding of the first Czechoslovak Republic. First, the reader will be acquainted with the areas related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta