Theses 

Výuka regionálních dějin ve školním dějepisu: Pracovní listy pro výuku regionálních dějin Olomouce na střední škole – Mgr. Barbora Vysloužilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Barbora Vysloužilová

Bakalářská práce

Výuka regionálních dějin ve školním dějepisu: Pracovní listy pro výuku regionálních dějin Olomouce na střední škole

Regional History Lessons in School History: Worksheets for Teaching Regional History of Olomouc at Secondary School

Anotace: Práce se zabývá regionálními dějinami města Olomouce a jejich využitím ve výuce dějepisu na střední škole. V první části jsou vymezeny pojmy jako vyučovací formy, metody a strategie s ohledem na jejich aplikaci ve výkladu lokální historie. Dále jak se dá zahrnout kulturní dědictví do vyučování, a také zdůraznění potřeby učit (se) o místních dějinách. Druhou část pak tvoří stručná historie Olomouce zpracovaná formou pracovních sešitů určených pro žáky středních škol.

Abstract: Thesis deals with the regional history of the city Olomouc and its utilization in school history’s lessons at secondary school. In the first part, there are defined terms such as teaching forms, methods and strategies for their application in the interpretation of the local history. Then, how practical is teaching about sights during tuition and also accentuation of the requirement of teaching and learning about history of the place. The second part of the thesis constitutes the brief history of Olomouc in the worksheets for students at secondary school.

Klíčová slova: bakalářská práce, regionální historie, pracovní sešity, střední školy, výuka, dějepis, Olomouc

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 03:04, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz