Mgr. Matúš Kovačič

Master's thesis

Umbrella Clauses in International Investment Arbitration

Umbrella Clauses in International Investment Arbitration
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá základnými aplikačnými problémami súvisiacimi s inštitútom zastrešujúcej doložky v medzinárodnej investičnej arbitráži, predovšetkým problémom rozsahu obligácií spadajúcich pod zastrešujúcu doložku, ako aj účinkami, ktoré môže spôsobovať. Za účelom vyjasnenia predostretých tém a ako nevyhnutný dôsledok existencie rady incidenčných otázok, sa zaoberá taktiež klarifikáciou …more
Abstract:
This diploma Thesis firstly addresses the main issues related to the application of the umbrella clause in international investment arbitration, particularly the questions of scope of obligations covered and effects the umbrella clause may produce. Secondly, as the legal implications of the umbrella clause are inextricably linked to a set of incidental questions, necessary considerations are also provided …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2016
  • Supervisor: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law