Bc. Jana Krejčová

Master's thesis

Pracovní výkon a motivace zaměstnanců

Work performance and motivation employees
Abstract:
Předmětem diplomové práce je problematika pracovního výkonu a motivace zaměstnanců. Pozornost je věnována podstatě pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců a vztahu mezi motivací a pracovním výkonem. Práce popisuje nejvýznamnější teorie motivace a různé její formy. Dále popisuje vybranou společnost XY, soustřeďuje se na analýzu motivačního programu firmy a pomocí empirického výzkumu je zkoumána motivace …more
Abstract:
The subject of this thesis, is the issue of job performance and employee motivation. Attention is dedicated to nature of work permormance, performance evaluation and the relationship between motivation and work performance.This thesis describes the most important theories of motivation and it´s various forms. It also describes the selected company XY, focuses on the analysis of the incentive program …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní