Theses 

International Organizations as Democracy Promoters – the Case of the EU and Ukraine – Bc. Šárka Michková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Bc. Šárka Michková

Diplomová práce

International Organizations as Democracy Promoters – the Case of the EU and Ukraine

International Organizations as Democracy Promoters – the Case of the EU and Ukraine

Anotace: Práce přispívá k výzkumu zabývajícímu se podporou demokracie. Konkrétně se zaměřuje na strategie, které mezinárodní organizace využívají k podpoře demokracie. Teoretické předpoklady vycházející z existující literatury a výzkumu jsou zkoumány na případu působení EU na Ukrajinu. Prostřednictvím případové studie práce přispívá k lepšímu porozumění mechanismů podpory demokracie na mezinárodní úrovni. Práce nejprve zkoumá, jaké strategie podpory demokracie využívala EU ve vztahu k Ukrajině a určuje, zda převažovaly strategie založené na kondicionalitě nebo normativním nátlaku. V druhé části práce zkoumá, jak velký byl vliv EU na eliminaci jednoho z jevů nedemokratického režimu, selektivního stíhání opozičních politiků.

Abstract: The thesis contributes to the democracy promotion research field. It particularly concentrates on the strategies used by international organizations promoting democracy. Theoretical assumptions and results of previous research are studied on the case of the EU’s democracy promotion efforts towards Ukraine. Using a case study research design, the thesis aims to improve understanding the mechanisms of democracy promotion on international level. The thesis first determines which strategies of democracy promotion were used by the EU with regards to Ukraine and studies whether the EU relied more on conditionality of normative pressure strategies. In the second part, the study assesses the effectiveness of the EU in eliminating one of the undemocratic features of the regime – selective persecution of opposition leaders.

Keywords: Ukraine, selective justice, democracy promotion, Eastern Partnership, conditionality, normative pressure, Yulia Tymoshenko, Yuriy Lutsenko, Ukrajina, selektivní justice, podpora demokracie, Východní partnerství, kondicionalita, normativní nátlak

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 13:49, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz