Pavlína Lášticová

Diplomová práce

Budeš pod tlakom nie jedného šéfa, ale celého kolektívu. Výzvy fungovania nehierarchickej organizácie Nesehnutí

Budeš pod tlakem ne jednoho šéfa, ale celého kolektivu. Výzvy fungování nehierarchické organizace Nesehnutí
Anotace:
Cílem práce je analyzovat výzvy, s nimiž se setkává nehierarchická organizace Nesehnutí, ve formě případové studie. Z rešerše literatury vyplývají kritické oblasti, které mohou ohrozit fungování nehierarchické organizace. Tyto oblasti budou v této práci označované slovem výzvy, konkrétně se jedná o rozhodovací a kontrolní procesy. Empirická část práce vychází z kvalitativního výzkumu, který je založen …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the challenges encountered by the non-hierarchical organization NESEHNUTI in the form of a case study. The literature search reveals critical areas that may jeopardize the functioning of the non-hierarchical organization. These areas will be referred to as challenges in this work, namely it is dedicated to decision-making and control processes. The empirical part …více
Abstract:
Cieľom práce je analyzovať výzvy, s ktorými sa stretáva nehierarchická organizácia NESEHNUTÍ, vo forme prípadovej štúdie. Z rešerše literatúry vyplývajú kritické oblasti, ktoré môžu ohroziť fungovanie nehierarchickej organizácie. Tieto oblasti budú v tejto práci označované slovom výzvy, konkrétne sa jedná o rozhodovacie a kontrolné procesy. Empirická časť práce vychádza z kvalitatívneho výskumu, ktorý …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Stanislav Háša
  • Oponent: Monika Drobná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77613