Klára Morávková

Bakalářská práce

Böhmerwald in Werken von Karel Klostermann und Adalbert Stifter

The Bohemian Forest in the Works of Karel Klostermann and Adalbert Stifter
Abstract:
This bachelor's thesis follows two authors - Karel Klostermann and Adalbert Stifter, who both focused most of their literary work on the Bohemian Forest region. The theoretical part talks about their lives as well as the literary contextualization and other German-speaking literature in the Bohemian Forest. The practical part covers selected literary works by K.K. and A.S. in which the Bohemian Forest …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma autory Karlem Klostermannem a Adalbertem Stifterem, kteří svou velkou část literární činnosti věnovali šumavskému regionu. Teoretická část pojednává o jejich životě, literární kontextualizaci a o německy mluvící literatuře na Šumavě. Praktická část se koncentruje na vybrané literární díla od Karla Klostermanna a Adalberta Stiftera, ve kterých je téma Šumavy zastoupeno …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Morávková, Klára. Böhmerwald in Werken von Karel Klostermann und Adalbert Stifter. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.