Klára Morávková

Bachelor's thesis

Böhmerwald in Werken von Karel Klostermann und Adalbert Stifter

The Bohemian Forest in the Works of Karel Klostermann and Adalbert Stifter
Abstract:
This bachelor's thesis follows two authors - Karel Klostermann and Adalbert Stifter, who both focused most of their literary work on the Bohemian Forest region. The theoretical part talks about their lives as well as the literary contextualization and other German-speaking literature in the Bohemian Forest. The practical part covers selected literary works by K.K. and A.S. in which the Bohemian Forest …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma autory Karlem Klostermannem a Adalbertem Stifterem, kteří svou velkou část literární činnosti věnovali šumavskému regionu. Teoretická část pojednává o jejich životě, literární kontextualizaci a o německy mluvící literatuře na Šumavě. Praktická část se koncentruje na vybrané literární díla od Karla Klostermanna a Adalberta Stiftera, ve kterých je téma Šumavy zastoupeno …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Morávková, Klára. Böhmerwald in Werken von Karel Klostermann und Adalbert Stifter. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / German for Business Administration

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.