Bc. Eliška Bučinová

Diplomová práce

Formální a obsahové proměny zpravodajství České televize Brno: komparační obsahová analýza

The shifting in form and content of Czech TV Brno news: comparative content analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá formální a obsahovou proměnou regionálního zpravodajství České, respektive Československé, televize Brno za posledních 24 let. Autorka sledovala celkem 545 reportáží vyrobených redakcí zpravodajství České televize Brno v letech 1987, 1990, 1995, 2003 a 2011. Výzkum byl proveden obsahovou analýzou a doplněn o sémiotickou analýzu reportáží agendy1. máj. Z formálního hlediska …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the shifting in the form and content of regional news of the Czech, or Czechoslovak TV Brno in the last 25 years. The author watched altogether 545 news stories made in the Czech TV Brno news department in the years 1987, 1990, 1995, 2003 and 2011. The research has been performed in the means of content analysis and supplied with a semiotic analysis of the May 1st agenda …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií